Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet bij langdurig verzuim. Hierbij gaat de arbeidsdeskundige de werksituatie van de zieke werknemer onderzoeken en onderzoekt hij de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker zodat er duidelijkheid komt over de route terug naar werk. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een essentieel onderdeel van Wet Verbetering Poortwachter.