Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige onderzoekt de zwaarte van de functie (belasting) en weegt dit met de draagkracht van de werknemer (belastbaarheid).

Hoe we te werk gaan.

Werkgevers nemen contact met ons op als de bedrijfsarts het advies geeft een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Meestal is de werknemer dan 11 maanden arbeidsongeschikt voor (volledig) eigen werk. Hierin kunt u het volgende van ons verwachten:

Na de aanvraag maken we een afspraak. De werkgever en de werknemer mailen informatie naar de arbeidsdeskundige. Hiervoor maken ze gebruik van een vragenlijst die ze via de e-mail krijgen. Ook wordt de lijst die de arbo arts opstelde van tevoren aan de arbeidsdeskundige gestuurd. Deze lijst heet meestal FML (‘functionele mogelijkhedenlijst’) of IZP (‘inzetbaarheidsprofiel’). Met al deze informatie kan het onderzoek worden voorbereid.

Werkplekbezoek

De arbeidsdeskundige komt dan een dagdeel in het bedrijf. Hier voert de arbeidsdeskundige apart gesprekken met de werkgever en de werknemer. Meestal wordt ook de werkplek bezocht. Andere informatie die nodig is kan ter plekke worden opgevraagd. Aan het eind van dit dagdeel is er een driegesprek tussen de arbeidsdeskundige, de werkgever en de werknemer. Meestal kan er dan al een idee worden gegeven van de uitkomst van het onderzoek.

Direct een offerte aanvragen

Focus op perspectief.

De arbeidsdeskundige gaat daarna met alle informatie uit het bezoek verder met het onderzoek. Een volgende afspraak is meestal binnen 1,5 week. Dit noemen we bij WerkWegen ‘het perspectiefgesprek’.

Voor dit perspectiefgesprek ontvangen de werkgever en de werknemer een concept verslag van het onderzoek. De werkgever en de werknemer lezen kritisch na of alle informatie goed is opgeschreven in de rapportage.

In het perspectiefgesprek bespreken we eerst of er iets moet worden verbeterd. Als dit geen gevolgen heeft voor het advies, gaan we verder met het tweede deel van het geprek: het advies. Hoe nu verder? Wat zijn de volgende stappen die er moeten worden gezet? De arbeidsdeskundige heeft oog voor de mogelijkheden van de werkgever en de werknemer en verliest de wetgeving daarbij niet uit het oog.

Advies dat u verder helpt.

U kunt een arbeidsdeskundige ook benaderen voor ander advies. Denk daarbij aan het nakijken van het verzuimdossier (is het Poortwachterproof?) of het voeren van re-integratie/verzuim gesprekken met de werknemer. Deze dienstverlening is maatwerk en we maken hierover in overleg afspraken. Soms adviseren we om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV om er zeker van te zijn dat er geen kansen worden gemist.

Vraag direct een offerte aan