Betrap me vooral op fouten

Hoe gaat dat in zijn werk, een arbeidsdeskundig onderzoek? Voor mensen die hier mee te maken krijgen kan onderstaande verhelderend werken. Het uitgangspunt is bij de meeste arbeidsdeskundige onderzoeken dat er een antwoord moet komen op de volgende vier vragen: 1-is het eigen werk passend bij de beperkingen van de werknemer? 2-is het eigen werk passend te maken voor de werknemer? 3-is er ander passend werk voor de werknemer binnen deze organisatie? En tot slot 4-is er ander passend werk voor de werknemer buiten deze organisatie? Hier onder volgt een puntsgewijze weergave van hoe ik een arbeidsdeskundig onderzoek doe. En waarom ik werknemer en werkgever uitnodig tot ‘betrap me vooral op fouten’!

Feiten verzamelen

Na de aanvraag begin niet met het verzamelen van feiten en informatie. Hiertoe stuur ik vragenlijsten aan werkgever en werknemer. Ik ontvang verzuimoverzicht en het inzetbaarheidsprofiel van dat door de bedrijfsarts opgesteld. Ik ontvang de functiebeschrijving van de arbeidsongeschikte medewerker. En ik lees me vast in over de organisatie.

Voorwerk

Dan begin ik met het sorteren en op een rijtje zetten van alle feiten die ik heb. Soms heb ik vragen aan de bedrijfsarts omdat ik iets niet goed begrijp, het kan zijn dat ik deze dan voor de gesprekken alvast bel. Ik zit alle gegevens die ik heb in een bepaalde volgorde, zodat ik straks op basis van de feiten afwegingen kan gaan maken.

Gesprekken

Dan ga ik in gesprek met leidinggevende en medewerker. Het is pers situatie verschillend hoe we dit gaan aanpakken, zou je zult begrijpen zijn veel gesprekken de afgelopen twee jaar online gegaan. Voor een onderzoek heeft dit bepaald niet mijn voorkeur. Liever ga ik naar de organisatie toe, dit geeft mij een beter beeld. We beginnen met een introductie in een drie gesprek (leidinggevende, medewerker en arbeidsdeskundige) daarna spreek ik verder met de medewerker. Aan het eind van het gesprek sluit de leidinggevende weer aan. Ik ga even een voorlopige conclusie weer en ga nog even alleen met de leidinggevende verder in gesprek.

Rondgang werkplek

Afhankelijk van de functie en de situatie ter plaatse wil ik graag kijken waar en hoe de werknemer het werk verricht. Hierbij laat ik met name op handelingen waarvoor de medewerker volgens de bedrijfsarts beperkt is. Soms moet ik ter plaatse wegen, tellen of meten om zorgvuldig te kunnen onderzoeken hoe de feiten zijn. Persoonlijk vind ik dit een erg mooi onderdeel van mijn taak, het is mooi om te zien hoe er gewerkt wordt. Daarbij merk ik vaak dat veel medewerkers trots zijn op hun werk en het bedrijf waar ze werken.

Feiten checken

Weer op kantoor ga ik verder met het onderzoek. Ik voeg feiten toe aan het overzicht dat ik eerder maakte op basis van wat er uit de gesprekken en de rondgang is gekomen. Heeft het nieuwe vragen opgeroepen, dan kan het zijn dat ik nogmaals met de bedrijfsarts bellen. Als ik nog aanvullende informatie nodig heb, zet ik mijn vragen op de mail richting leidinggevende en of medewerker.

Wegen

Dan ga ik wegen: de gevraagd de belasting in de functie van de medewerker voordat er sprake was van ziekte wordt tegenover de door de bedrijfsarts opgestelde lijst van beperkingen gelegd. De vraag is bij iedere beperking: Komt dit belastbaarheidsaspect voor in de functie? Overschrijdt de belasting behorende bij de taak de belastbaarheid van de medewerker? Met andere woorden: kan de medewerker deze taak met de gestelde beperkingen nog wel uitvoeren? Hier moet ik goed over nadenken. Het kan zijn dat ik bij deze afweging nogmaals contact zoek met de organisatie. Het is nogal wat als je stelt dat iemand zijn werk, of een deel daarvan, niet meer kan doen. Ook ga ik afwegen of er aanpassingen zijn te doen aan de taken binnen deze functie zodat de medewerker het werk wel kan doen. Ik kijk nu ook naar het hele functie gebouw van de organisatie om te kunnen bepalen of er ander passend werk binnen de organisatie is voor deze werknemer. Tot slot moet ik bepalen of er überhaupt passend werk is (dus ook buiten de organisatie) voor deze werknemer.

Concept rapportage

Een en ander zat ik in een rapportage die ik in concept mail aan werkgever en werknemer. Ik zeg daar altijd bij: “betrap mij vooral op fouten “. Hiermee bedoel ik dat ze scherp moeten zijn letten op de weergave van de feiten. Als ik de feiten fout neerzet, is de basis voor mijn conclusies niet goed en dat heeft gevolgen voor de adviezen die ik aan het eind geef. Het gebeurt nogal eens dat werknemers niet direct reageren op de conceptrapportage. Het zijn ook best wel boekwerken, van 16 tot 18 pagina’s. Toch is het belangrijk dat ik van hem ook feedback krijgen op de conceptrapportage. Toch is het belangrijk want het betreft wel hoe je komende jaar grotendeels ingericht gaat worden. Dus werknemer: betrap me vooral op fouten!

Definitieve rapportage

Na het verwerken van de feedback kijk ik nogmaals zorgvuldig of dit gevolgen heeft voor mijn conclusies en adviezen. Indien nodig pas ik deze aan. Dan maak ik de rapportage definitief en wordt deze nogmaals gemaild aan werkgever en werknemer. Als het goed is hebben wij dan al een afspraak gemaakt voor het zogenaamde perspectief gesprek.

Perspectiefgesprek

Tijdens dit gesprek nemen wij de adviezen van uit de rapportage nogmaals kort door met z’n drieën. Mijn intentie van dit gesprek is om vooral te focussen op wat nu de vervolgstappen zijn. Hierbij let ik met name op welke acties er zijn te nemen richting spoor-1 spoor en hoe een spoor-2 -als dit geadviseerd is- goed wordt opgepakt. Ik probeer daarbij met name de medewerker de voordelen ervan te laten zien om direct vanaf het begin goed gemotiveerd het spoor-2 traject in te gaan. Des te eerder je begint, des te meer tijd je hebt tot aan de WIA-keuring om te zoeken naar voor jou goede alternatieven in werk.

Het is een traject waar je niet voor kiest, je krijgt er tegen wil en dank mee te maken. Laat je bijstaan door deskundigen en worstel niet in je eentje. Niet als werkgever, niet als werknemer. Bel voor een adviesgesprek voor meer informatie: 06-230 32 456

Meer lezen over hoe de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft waar je op moet letten? Kijk hier.

Wilt uw weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.