Onze diensten

Arbeidsdeskundige ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wij zijn specialist op het gebied van “Mens, Werk en Inkomen”. Al onze arbeidsdeskundigen zijn lid van de NVVA. U kunt bij ons terecht voor arbeidsdeskundig onderzoek als er sprake is van verzuim. Dit kan onderdeel zijn van de ‘eerstejaarsevaluatie’ van Wet Verbetering Poortwachter. Het kan ook veel eerder in het verzuim op het moment dat al duidelijk is dat de overeengekomen arbeid niet langer passend is voor uw werknemer. Wacht niet te lang met het inschakelen van de arbeidsdeskundige! Uiterlijk in de 58e week van het verzuim moet een 2e-spoor gestart zijn (indien dit wordt geadviseerd).

In de re-integratie begeleiding werken we met professionals die zijn aangesloten bij de NOLOC en/of de NVVA. Wij beschikken over een toolbox met ondersteunend materiaal, zoals persoonlijkheidstesten, beroepskeuzetesten, een re-integratiewerkboek, e.d. Wij zoeken altijd naar een begeleider die in de buurt woont van de werknemer, zodat er beter zicht is op de regionale arbeidsmarkt.

 

Lees meer over ons

Arbeidsdeskundig onderzoek

Werkgevers nemen meestal contact met ons op rond de eerstejaarsevaluatie. Dit is een onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter. In veel gevallen kan een onderzoek veel eerder ingezet worden. Zodra de vraag kan worden gesteld of het werk van de werknemer nog wel passend is kan een onderzoek worden aangevraagd. Mocht er uit een onderzoek een advies komen om naar ander passende arbeid te zoeken, dan is er voor beide partijen veel meer tijd om hier rustig aan te werken. Op basis van het Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts maakt de arbeidsdeskundige een weging tussen de belasting in de functie (wat wordt er in het werk van de werknemer verwacht?) en de belastbaarheid van de werknemer (wat kan werknemer nu wel of juist niet meer doen?).

Er wordt in het arbeidsdeskundig onderzoek op de volgende vragen een antwoord gegeven: 1. Is het eigen werk passend? 2. Is het eigen werk passend te maken door aanpassingen en/of voorzieningen? 3. Is er ander passend werk bij de huidige werkgever? 4. Is er ander passend werk mogelijk buiten de werkgever?

Op alle vier vragen wordt in het arbeidsdeskundig onderzoek een antwoord gegeven. Er wordt een duidelijk advies gegeven over hoe nu verder te handelen en wat daarin de eerste vervolgstappen moeten zijn. De arbeidsdeskundige is de vraagbaak in de best wel ingewikkelde wetgeving rond arbeidsongeschiktheid.

Meer over arbeidsdeskundig onderzoek

Weer aan het werk.

Re-integratie is het terug begeleiden van door ziekte uitgevallen werknemers in het arbeidsproces. Dit kan in verschillende fasen van het ziek zijn. Het kan bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever. Binnen de re-integratie hanteren wij 1ste spoor, 2de spoor en 3de spoor.

In ieder traject wordt de werknemer altijd gekoppeld aan een vaste coach. Wij zoeken een collega die in de buurt woont van de werknemer zodat er beter zicht is op de regionale arbeidsmarkt. Op afgesproken tijden wordt er een verslag verstuurd waarin de werkgever de voortgang van het traject kan volgen. Rond de tijd van een WIA-aanvraag zorgen wij ervoor dat er een verslag beschikbaar is dat kan worden meegestuurd naar het UWV als onderdeel van het RIV (re-integratie verslag).

Meer over re-integratie

Specifiek voor het begeleiden in re-integratie is er een samenwerking gezocht met Maaike de Bruijn (bewustzijninwording.nl) en Jack de Wit (hetpersoneelspunt.nl). Casuïstiek wordt regelmatig doorgesproken en de impact van (wijzigingen) in wet- en regelgeving worden per casus besproken. Tussendoor bellen we elkaar regelmatig om te sparren over bepaalde situaties of om bij elkaar op zoek te gaan naar netwerkcontacten ten behoeve van onze deelnemers. Zo houden we elkaar scherp: Worden er geen kansen gemist? Worden de belangen van werkgever en werknemer zo goed mogelijk ondersteund? Zijn er nog meer mogelijkheden denkbaar?