Klare taal

Het startpunt van het re-integratietraject is gebaseerd op de rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek. Daarin staat beschreven wat er van alle partijen verwacht wordt. Maar als je ziek bent gaat je concentratievermogen achteruit, dat weten veel mensen uit ervaring. Plotseling lukt het zelfs de meest ervaren lezer niet meer om het einde van een bladzijde te halen. Bovendien is er een grote groep werknemers die sowieso moeite met lezen heeft. Door in klare taal te communiceren worden veel problemen voorkomen.

Een rapport in begrijpelijke taal

Jammer genoeg communiceren veel instanties waar je als zieke werknemer mee te maken krijgt, erg ingewikkeld. Rapportages zitten vaak vol moeilijke woorden. En het is niet altijd duidelijk wat er van de werknemer verwacht wordt. Aan de werkgever de taak om de werknemer hiermee te helpen. Vraag of de bedrijfsarts helder wil communiceren en nodig de werknemer uit om samen de stappen in het re-integratieproces door te nemen. Zo merk je vanzelf waar de knelpunten liggen. Schakel een coach in die op het niveau van de werknemer kan communiceren en helpt bij het vinden van passend werk.

Laaggeletterdheid op de werkvloer

Werkgevers kunnen ook veel ziekteverzuim voorkomen door bewuster te communiceren. Want ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd. Hierdoor kunnen ze de werk- of veiligheidsinstructies vaak niet lezen of hebben ze moeite met het vinden van de weg, bijvoorbeeld naar een klant. Ook de stress die laaggeletterdheid veroorzaakt kan voor meer uitval op de werkvloer zorgen. Die stress komt vaak voort uit schaamte, onbegrip of geldproblemen. Stichting lezen en schrijven helpt werkgevers om laaggeletterdheid te herkennen en geeft op de site praktische aanwijzingen hoe om te gaan met laaggeletterdheid.

Taalniveau B1

Een van de aanwijzingen is om vooral op B-1 niveau te communiceren. Het begrip B1 komt van de Europese standaard voor internationale taalniveaus en kent 3 letters; A, B en C. Daarbij is A1 een basisgebruiker en C3 heel ervaren. De gemiddelde lezer vindt B1 het meest ideale taalniveau, óók de ervaren lezer. Door alle communicatiemiddelen (inclusief de contracten en formulieren) van je bedrijf op B1 niveau op te stellen, vergroot je de kans dat je werknemers ze ook daadwerkelijk lezen. Ook het gebruik van pictogrammen en gesproken instructies wordt aangeraden. Dit zal helpen bedrijfsongevallen te verminderen.

De klare taal van WerkWegen

De weg naar herstel is voor langdurig zieke werknemers vaak erg ingewikkeld. De rapportages van arbeidsdeskundige onderzoeken zijn wel 12 tot 16 pagina’s. Zo’n boekwerk schrikt op zich al af en als er teveel taal staat die niet wordt begrepen is de kans groot dat het rapport verder niet wordt gelezen. Laten we daarom ons best doen om altijd in klare taal te communiceren. Hiermee wordt het startpunt van de re-integratie duidelijk en kunnen werkgever en werknemer beide aan de slag. WerkWegen gebruikt in de rapportages en verslaglegging altijd klare taal, zonder poespas. Via filmpjes helpen we ingewikkelde materie begrijpelijk te maken. Vraag vooral het filmpje aan met uitleg over Poortwachter!

Wilt uw weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.