Re-integratie

Re-integratie is het terugbrengen van door ziekte uitgevallen werknemers in het arbeidsproces. Het kan in verschillende fasen van het ziek zijn. Dit kan bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever. Op de weg terug naar werk zijn er 3 sporen:

Spoor 1

Dit betekent dat de werknemer binnen de eigen werkgever weer aan het werk gaat. Dat kan in het eigen werk. In dat geval begeleid de coach in het opbouwen van arbeidsritme en -conditie. Soms moet het eigen werk worden aangepast. De begeleider kijkt naar de mogelijkheden en overlegt hierover met de werkgever. Of de werknemer gaat iets heel anders doen bij de eigen werkgever. In alle gevallen begeleid de begeleider de werknemer door letterlijk een stukje mee te lopen. Dat betekent dat de begeleider op de werkplek komt kijken om ter plekke adviezen te geven.

Spoor 2

Als de werknemer na bijna een jaar nog niet (volledig) is hersteld, volgt er een arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige geeft vaak het advies om een 2e spoor te starten. Het kan best zijn dat heel ander werk beter past bij de belastbaarheid van de werknemer. Dat betekent dat er naast het 1e spoor ook naar ander passend werk bij een andere werkgever moet worden gezocht.

Meer over spoor 2

Spoor 3

Voordat iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheid uitkering (WIA) is er een wachttijd van 2 jaar. Hier eindigt de ontslagbescherming tijdens ziekte en de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. De nu ex-werknemer ontvangt dan een uitkering. De kosten van de uitkering worden verhaald op de werkgever. Dit betekent dat de werkgever nog maximaal 10 jaar meebetaalt aan de uitkering van de ex-werknemer. Als de ex-werknemer weer in een eigen inkomen kan voorzien, stopt deze verplichting voor de werkgever.

De UWV is na het ontslag de partij die de ex-werknemer terug naar werk begeleidt. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om ‘eigen risico drager’ (ERD) te zijn. In dat geval blijven ze zelf verantwoordelijk voor het terug begeleiden van de ex-werknemer naar de arbeidsmarkt. De werkgever doet dit niet zelf, hij huurt hiervoor begeleiding in. Op deze manier heeft de werkgever meer sturing over het re-integratieproces, ook na einde van het dienstverband. Voor de ex-werknemer is dit vaak prettig omdat de ingehuurde begeleider meer persoonlijke aandacht kan geven. We spreken hier dan over een spoor 3 traject. De opbouw van een spoor 3 traject is verder gelijk aan dat van een spoor 2 traject.

Maak een afspraak

De werknemer wordt altijd gekoppeld aan een vaste coach. Op afgesproken tijden wordt er een verslag verstuurd waarin de werkgever de voortgang van het traject kan volgen. Meer informatie? Neem contact op.

Neem contact op