Vraag op tijd 2e spoor aan

Als blijkt dat je langdurig zieke werknemer niet kan terugkeren in jouw organisatie, dan moet je het 2e spoor van de re-integratie in gang zetten. Dit is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Spoor 2 moet uiterlijk in de 52ste week van het ziekteverzuim zijn opgestart. Maar zo lang hoef je niet te wachten, sterker nog, het is in veel gevallen beter voor werkgever en werknemer om het 2e spoor eerder op te starten. Lees hier waarom.

Naast 1e ook 2e spoor

Meestal vindt de eerstejaarsevaluatie van het 1e spoor plaats na 11 maanden ziekteverzuim. De bedrijfsarts maakt een inzetbaarheidsprofiel, waarna de werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek aanvraagt. De arbeidsdeskundige onderzoekt de zwaarte van de functie en weegt dit met de draagkracht van de werknemer. Dat kost tijd, zeker als er extra afspraken moeten worden gepland tussen de verschillende partijen. Pas als dit onderzoek is afgerond, wordt 2e spoortraject meestal opgestart.

Loonsancties

Zit je als werkgever net even niet op te letten en ben je te laat met het inschakelen van een arbeidsdeskundige, dan overschrijd je al snel de maximale termijn. Te laat begonnen met spoor2? Het UWV oordeelt dan in een later stadium dat je tekort bent geschoten in het naleven van de wet. Met als gevolg: loonsanctie van een jaar aan je broek! Ik adviseer werkgevers dan ook om direct na het ontvangen van het inzetbaarheidsprofiel een arbeidsdeskundig onderzoek aan te vragen. Het liefst nog in week 48.

Gezond verstand

Als het al snel duidelijk is dat een werknemer niet terug kan keren in de eigen organisatie, dan is het verstandig om het 2e spoor sneller op te starten dan de voorgeschreven termijn van 52 weken. Eén van mijn cliënten bijvoorbeeld, had een ernstige burn-out die hij had opgelopen door te lang werk te doen dat niet bij hem paste. Met je gezonde verstand weet je dan allang dat dit over een jaar niet veranderd zal zijn. Het getuigt in zo’n geval van goed werkgeverschap als je (na overleg met de bedrijfsarts) sneller een arbeidsdeskundig onderzoek aanvraagt en/of een 2e spoor start. Zo geef je je werknemer meer tijd om op zoek te gaan naar werk dat beter bij hem past.

Poortwachterkalender

De Wet Verbetering Poortwachter gaat ervan uit dat werkgever en werknemer geen kansen op re-integratie mogen missen. Daarom is er een tijdspad uitgezet met uiterste data. Je mag daarvan afwijken en bijvoorbeeld een 2e spoor naar voren halen, want hoe langer je wacht met re-integreren, hoe moeilijker het wordt voor de werknemer om weer aan de slag te gaan. Als werkgever heb je hierin een grote verantwoordelijkheid. Om je te ondersteunen in het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter heb ik de Poortwachterskalender ontworpen. Dit is een handige agenda met alle belangrijke data en een uitleg van alle stappen. Je vult de 1e ziektedag in en je krijgt een handig overzicht van data mét een uitleg erbij. En ben je dan nog het spoor bijster? Vraag een arbeidsdeskundige om je te ondersteunen.

Bel WerkWegen bijvoorbeeld.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact