De rol van de arbeidsdeskundige bij re-integratie

De re-integratie van werknemers na ziekte of arbeidsongeschiktheid kan een complex en uitdagend proces zijn, zowel voor de werknemer als de werkgever. Aan de ene kant is er het proces van ziekte en herstel bij werknemer wat voor een extra agenda zorgt. Aan de andere kant zijn er de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij er bepaalde stappen moeten worden gezet en vastgelegd. Het lijkt dubbelop maar het doel is om de werknemer op een gezonde en duurzame manier terug te laten keren in het arbeidsproces zodat deze zoveel mogelijk in staat is een eigen inkomen te verwerven. Hier kan de arbeidsdeskundige een belangrijke rol hebben. Waarin kan ik als arbeidsdeskundige helpen?

Vroege Interventie
Door sneller in te grijpen, kunnen arbeidsdeskundigen samen met de werkgever en werknemer een beter plan opstellen dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Helaas wordt te vaak gewacht tot het eerste ziektejaar, waarbij door de bedrijfsarts tijdens de eerstejaarsevaluatie (een verplichte stap in Wet Verbetering Poortwachter) een advies tot arbeidsdeskundig onderzoek wordt gegeven. Maar in veel gevallen zou het voor beide partijen beter zijn dit vroeger in te zetten. Op het moment dat duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk niet mogelijk is (ik gebruik altijd het voorbeeld van de postbode met een geamputeerd onderbeen…), dan kan er in een eerder stadium gezocht worden naar ander passend werk. Daarmee verleng je de zoektijd en vergroot je ook de kans van slagen.

Werkplek Aanpassingen
Als arbeidsdeskundige kom ik kijken op de werkplek en kan ik aanbevelingen doen over mogelijke, dan wel noodzakelijke aanpassingen. Dit kan variëren van ergonomische aanpassingen tot flexibele werktijden. Voor aan te schaffen voorzieningen geef ik als arbeidsdeskundige adviezen over hoe deze te kiezen, dan wel hoe een aanvraag hiervoor te doen bij de UWV. Deze aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat de werknemer op een veilige en effectieve manier kan terugkeren naar het werk, wat de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Communicatie en Ondersteuning
De arbeidsdeskundige kan fungeren als een brug tussen de werknemer, de werkgever en eventuele behandelaars. Ze kunnen zorgen voor heldere communicatie en begrip tussen alle partijen. Hun ondersteuning helpt misverstanden te voorkomen en zorgt voor een soepeler re-integratieproces. Soms worden dingen niet goed uitgesproken tussen beide partijen, wat onderhuids wrevel oplevert. Dit komt re-integratie niet ten goede. Het is belangrijk dat dergelijke zaken wel goed worden besproken en op papier worden gezet. Doel daarbij is om zoveel mogelijk blokkades weg te nemen, wat de kans op een soepele terugkeer naar werk bevordert.

Monitoring en Aanpassing
Er zijn externe arbeidsdeskundigen, de neutrale professional die ‘boven de partijen staat’, wat in geval van verstoorde communicatie bij een arbeidsdeskundig onderzoek van grote waarde is. Er zijn ook interne arbeidsdeskundigen die in dienst zijn van de organisatie. Hun werk stopt niet na de terugkeer van een werknemer. Zij blijven betrokken bij het monitoren van de situatie en het aanpassen van het re-integratieplan waar nodig. Dit zorgt voor grotere kans op duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Conclusie
De rol van de arbeidsdeskundige in het re-integratieproces is een belangrijke schakel in het succes van de re-integratie. De expertise van de arbeidsdeskundige in het balanceren van de behoeften van zowel de werknemer als de werkgever, in combinatie van de kennis van specifieke wet- en regelgeving maakt hen belangrijk in dit proces van weer terugkeren in het arbeidsproces. Zet de arbeidsdeskundige vroeger in dan de wet je voorschrijft, daarmee win je tijd, wat de kans voor werknemer op het vinden van duurzaam passende oplossingen vergroot. Een win-win voor beide partijen.

Meer lezen over hoe de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft waar je op moet letten? Kijk hier.

Wilt uw weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.