Opnieuw arbeidsongeschikt na passende arbeid

Een werknemer die bij u in dienst treedt na een tweede-spoortraject is vaak een zeer gemotiveerde en loyale medewerker. Want ziek zijn, dat doet wat met je en bijna iedereen die de kans krijgt om zich opnieuw te bewijzen met passende arbeid, zal die met twee handen aangrijpen. Toch kan het gebeuren dat uw kersverse werknemer weer ziek wordt. Heeft hij of zij dan recht op loondoorbetaling van u of niet? Laten we vooropstellen dat als er sprake is van passende arbeid, diegene dat werk ook werkelijk aankan. Dat betekent dat u geen extra risico loopt als u iemand in dienst neemt die een poos uit de running is geweest. En toch kan het spannend zijn om iemand met een ziekteverleden in dienst te nemen, want een zieke werknemer kost nou eenmaal veel geld. Dus zijn er een paar constructies in het leven geroepen waar u als werkgever van kan profiteren.

Vangnetconstructie

Allereerst is er de vangnetconstructie. Wanneer de werknemer binnen 104 weken opnieuw uitvalt met dezelfde klachten als waardoor hij zijn vorige werk niet meer kon doen, dan hoeft de nieuwe werkgever niet meer het hele poortwachtertraject door. De werknemer ontvangt dan direct een uitkering uit de ziektewet. Er is in dat geval geen loondoorbetalingsverplichting. Uiteraard heeft u wel een doorbetalingsverplichting als de werknemer andere klachten krijgt dan die waarvoor hij passend werk bij u heeft gevonden.

Loonkostenvoordeel

Een ander voordeel voor u als werkgever is dat u korting krijgt op de afdracht van de sociale lasten voor een werknemer die u passend werk biedt. Hierdoor zijn de loonkosten voor een werknemer met een arbeidsbeperking minder hoog. Het UWV heeft, om de financiële voordelen inzichtelijk te maken, een handige tool opgesteld. Dit heet het financieel CV. Als arbeidsdeskundige help ik om samen met de werknemer het financieel CV op te stellen zodat u ongeveer weet wat u kunt verwachten als u deze persoon in dienst neemt.

Proefplaatsing

Twijfelt u nog of u iemand met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen? Dan kunt u overeenkomen met de werknemer dat u eerst een proefplaatsing aanvraagt. Dit kan worden aangevraagd voor 2 maanden met behoud van uitkering. Als werkgever hoeft u dan nog geen loon te betalen. Voorwaarde is wel dat u direct na de proefplaatsing de werknemer voor tenminste 6 maanden een contract aanbiedt bij gebleken geschiktheid voor de beoogde functie.

Extra gemotiveerd

Zorg ook dat u er klaar voor bent, als u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking. Alleen de financiële consequenties bekijken is niet voldoende. Het is belangrijk om tijd te steken in de relatie tussen uw werknemer en uw bedrijf. Doe dit eventueel met behulp van een arbeidsdeskundige. Wanneer uw nieuwe medewerker zich geaccepteerd voelt en gelukkig is binnen uw bedrijf, zal de kans op nieuw verzuim heel klein zijn en heeft u er een extra gemotiveerde werknemer bij.

Sociaal hart

Gelukkig werken overheid, werknemers en werkgevers zo echt samen om iedereen een kans te bieden om weer aan de slag te gaan. Ik denk dat er steeds meer ondernemers zijn met een sociaal hart. Zij willen graag de nood van de mens combineren met het belang van hun organisatie. En dat is prachtig om te zien. Uiteindelijk is een gelukkige medewerker per saldo productiever, het mes snijdt aan twee kanten. Wilt u graag eens sparren over de mogelijkheden om iemand met een arbeidsbeperking (terug) in dienst te nemen? Neem contact met me op.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact