Wie bepaalt of uw werknemer hersteld is?

Een griepje of een korte herstelperiode na een kleine ingreep zijn nooit zo schokkend, maar wanneer uw werknemer langdurig ziek is, dan komt daar meer bij kijken. Na de ziekmelding volgt dan de gang naar de arbo- of bedrijfsarts, na een jaar vindt er een arbeidsdeskundig onderzoek plaats, misschien re-integratie spoor2 en er kan coaching worden opgestart. Maar wie bepaalt eigenlijk wanneer de werknemer weer hersteld is? Het antwoord kan twee kanten op: de werknemer geeft zelf aan wanneer hij denkt dat hij duurzaam hersteld is, of de bedrijfsarts/arbo-arts adviseert hierin. In deze blog leg ik uit hoe dat zit.

Even op adem komen

Stel, uw medewerker verkoop buitendienst meldt zich ziek. Eerst met wat griepklachten, maar daarna zegt hij dat het hem allemaal even te veel is geworden en hij denkt dat hij voorlopig nog thuis blijft. U regelt een afspraak bij de bedrijfs/arbo-art en deze constateert dat de werknemer overwerkt is. De drukke baan waarbij hij veel op de weg is in combinatie met een vechtscheiding zijn hem opgebroken. De arbo-arts geeft hem tijd om te herstellen en adviseert om gedurende een periode van drie maanden in opbouw steeds wat meer uren te werken. Dat zijn uren tegen loonwaarde. Er wordt een datum afgesproken dat uw medewerker weer volledig aan het werk zal gaan.

Nieuw gedrag aanleren

Een van uw andere medewerkers bij verkoop meldt zich bijna tegelijkertijd ziek, dat is pech hebben want nu moet u op zoek naar twee vervangers. Deze werknemer heeft dezelfde klachten maar de arbo-arts vermoedt bij hem een burn-out. U krijgt de details niet te horen, maar u dacht de laatste tijd al dat hij niet meer zoveel plezier in zijn werk had. De arbo-arts stelt coaching voor om nieuw gedrag aan te leren en een vorm van re-integratie waarbij er pas meer uren wordt gewerkt wanneer de werknemer zelf aangeeft dat hij dat weer aankan. Er wordt geen datum afgesproken en de gewerkte uren zijn op therapeutische basis. U biedt uw medewerker een functie aan op de afdeling verkoop binnendienst omdat u verwacht dat hij daar meer voldoening uit zal halen.

Verschillende regiestijlen

Deze voorbeelden geven aan dat ogenschijnlijk dezelfde klachten een heel andere re-integratie beleid kunnen hebben. U heeft ook te maken met verschillen in de verzuimregistratie. Uw medewerker kan volledig arbeidsongeschikt zijn, gedeeltelijk werken op therapeutische basis en/of tegen loonwaarde. De bedrijfsarts/arbo-arts kan bij gedeeltelijk werk ook kiezen voor een verschillende focus op terugkeer:

• Tijdcontingente opbouw: Dat wil zeggen dat op vaste tijden een vast aantal uren/taken wordt opgebouwd, net zo lang totdat er weer sprake is van een volledig herstel. Eerste week 2×2 uur, tweede week 3×3 uur, en zo verder. De arts geeft het opbouwritme aan en ‘heeft de regie’. Er wordt in opbouw gewerkt tegen loonwaarde. (voorbeeld 1)

• Procescontingente opbouw: Hierbij is er sprake van een geleidelijke opbouw en uitbreiding van activiteiten rekening houdend met de hersteltijd na het werken. Als de benodigde hersteltijd na werken kleiner wordt, gaat hij weer een stap verder met opbouw van uren. Het is onderdeel van begeleide terugkeer naar werk dat werknemer de eigen grenzen leert voelen en aangeven. De werknemer houdt de regie. Komen er uren bij, dan gaat dit eerst op therapeutische basis. Als dat goed gaat wordt werknemer voor die uren op loonwaarde hersteld gemeld.(voorbeeld 2)

Coaching helpt beide partijen

Bij procescontingente opbouw na een periode van burn-out is coaching heel belangrijk. Want een werknemer met een burn-out is vaak niet goed in staat om te kunnen bepalen wanneer hij weer meer gaat werken. Hij is zo gewend om maar door te gaan, dat hij direct in het oude gedrag vervalt als hij weer op het werk verschijnt. In dat geval zit u binnen de kortste keren weer met een volledig zieke werknemer. Coaching is dus in uw beider voordeel. Wilt u meer weten over de verschillende vormen van gedeeltelijk werken en de manieren van re-integratie? Neem gerust contact met me op: 06-230 32 456

Wilt uw weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact