Conflict op de werkvloer komt niet vanzelf goed

Ruzie op de afdeling, u bent niet de eerste werkgever die dit overkomt. Heel soms gaat het vanzelf over, maar meestal niet. Het gebeurt ook regelmatig dat het conflict zo hoog oploopt dat een werknemer er niet meer tegen kan en zich ziekmeldt. Wat nu? In ieder geval niet afwachten, maar zo snel mogelijk handelen. Dit helpt niet alleen die ene werknemer, maar het hele bedrijf.

Groen, rijp, rot

Bij spanningen op de werkvloer verwijs ik graag naar de escalatieladder van Glasl. Die geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Iedere stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Er zijn drie belangrijke fases in een conflict die ik groen, rijp en rot noem, als fruit in een mandje.
• Groen: Er is wat onenigheid tussen twee collega’s en u merkt onderhuidse wrevel op. In deze fase is een ruzie nog te vermijden. Snelle actie is geboden.
• Rijp: Er is een conflict die een vervelende dynamiek op de afdeling veroorzaakt.
• Rot: De ruzie is helemaal uit de hand gelopen. De samenwerking is kapot.

Elke fase van een conflict heeft consequenties voor de aanpak. Hoe groener het conflict, hoe beter het te sturen is. Dit vergt wel wat van uw communicatievaardigheden. Bent u in staat om de partijen weer bij elkaar te brengen voordat uw werknemer zich ziekmeldt?

Schakel een mediator in

In de groene fase verhardt de sfeer. Maar de rijpe fase is één en al emotie. Er kan zelfs sprake zijn van partijvorming op de afdeling. Het gaat nu vaak niet meer om de inhoud, maar om de gevoelens. Dit is het moment om een mediator in te schakelen om de-escalerend op te treden. De mediator zal zorgen dat er weer over de inhoud en over de relaties wordt gepraat. Bovendien worden met oefeningen stapjes op de ladder gezet om weer uit het conflict te komen en met beide benen op de grond te landen.

Werknemer moet meewerken

Als een werknemer zich ziekmeldt naar aanleiding van een conflict met u of met een van de collega’s, dan neemt u contact op met de bedrijfsarts. Die bepaalt of de werknemer echt ziek is of dat hij om hulp schreeuwt omdat hij gepest of genegeerd wordt of omdat hij zich niet gewaardeerd voelt. Er moet zo snel mogelijk een arbeidsdeskundig onderzoek worden opgestart. Als de werknemer niet meewerkt dan kunt u hem sanctioneren. Dit kan zelfs leiden tot een loonstop en ontslag.

Rotte appel in de mand

U bent het als werkgever verplicht om in het geval van een conflict sturend en handhavend op te treden. Al uw werknemers moeten zich natuurlijk veilig voelen. Bovendien geldt ook: als er een rotte appel in de fruitmand ligt, dan raakt de rest van het fruit ook beschimmeld. Zo werkt dat ook voor een bedrijf. De sfeer op een afdeling kan behoorlijk verzieken door een rot of rijp conflict. Zelfs zo erg dat het afstraalt op het hele bedrijf. Het is dus heel belangrijk om snel in te grijpen als u signalen opvangt van een (nog groene) ruzie.

Heeft u hulp nodig? Bel 06-23032456 en maak een afspraak met een arbeidsdeskundige of mediator van WerkWegen.

Wilt uw weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact