Kort voor Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft tot doel de toestroom in de invaliditeitsuitkering (WAO, later WIA) te beperken. In de wet worden verplichtingen beschreven voor werkgever en werknemer en worden sporen benoemd om te pogen weer aan het werk te gaan.