Een verslag van alle inspanningen die er zijn gedaan in de 2 jaar wachttijd voorafgaand aan de WIA-keuring. Alle partijen die zijn betrokken geweest bij het re-integratieproces van de werknemer leveren iets aan: werkgever, werknemer, bedrijfsarts (die zo nodig stukken opvraagt bij behandelaren) en de re-integratiebegeleider.