Letterlijk: hoe belastbaar is de werknemer? Welke last kan hij/zij dragen? Wat kan er nog wel, wat kan er niet meer in het werk?