Een oordeel over de re-integratie dat kan worden aangevraagd bij de UWV. Het deskundigenoordeel is een momentopname en beoordeelt of er voldoende is gedaan aan de inspanningsverplichting door werkgever en werknemer. Het is geen formele beslissing.