In de eindevaluatie wordt de stand van zaken omschreven van de re-integratie op het moment dat de werknemer een WIA uitkering aanvraagt.