Eigen Risico Drager. Na 2 jaar ziekte kun je in aanmerking komen voor een uitkering. De kosten van deze uitkering worden maximaal 10 jaar lang verhaald op de werkgever. De begeleiding van deze groep mensen rust bij het UWV. Tenzij de ex-werkgever ervoor gekozen heeft deze begeleiding terug naar werk zelf op zich te nemen of hier een partij voor in te huren. Dan is het ‘Eigen Risico Drager’.