Dit betekent dat de werknemer voor een gedeelte niet in staat is om de ‘bedongen arbeid’ (het werk waarvoor je bent aangenomen) uit te voeren. Bij ‘geheel arbeidsongeschikt’ is de werknemer in het geheel niet in staat te werken in de eigen functie.