In de ‘regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar’ staat wat werkgever en werknemer in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. Voor beide partijen geldt dat ze verplicht zijn een aantal stappen te zetten om geen kansen onbenut te laten om de werknemer weer te laten werken.