Wet Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA maakt met de WGA onderdeel uit van de Wet WIA.