Letterlijk: het splitsen van werk. Door het samenvoegen van losse taken die een arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan doen, ontstaat er een nieuwe functie.