Als er niet voldaan is aan alle inspanningsverplichtingen binnen de eerste 2 jaar van het verzuim kan de UWV een jaar loondoorbetaling opleggen aan de werkgever. Dit betekent dat de werkgever de werknemer nog een jaar in dienst houdt en het 2e spoor nog een jaar doorloopt.