Iedere werknemer heeft het recht op een second opinion. Dat betekent dat een werknemer een andere bedrijfsarts mag raadplegen als hij twijfelt over het advies van de behandelend bedrijfsarts. In de arbo-wet staat omschreven dat een bedrijfsarts een verzoek tot second opinion niet mag weigeren. Hij is verplicht te verwijzen naar een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij dezelfde organisatie.