Een overzicht van alle stappen die moeten worden gezet in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.