Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. De instantie die werknemersverzekeringen behandelt, o.a. WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.