Letterlijk: gesprekken waarin voortgang wordt besproken. In de 2 jaar wachttijd tot WIA wordt er van werkgever en werknemer verwacht dat zij iedere 6 weken een evaluatiemoment plannen om de voortgang op het plan van aanpak te bespreken.