Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA maakt met de IVA onderdeel uit van de Wet WIA.