Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De focus gaat op wat iemand nog wèl kan doen om een eigen inkomen te genereren. De WIA is de opvolger van de WAO: Wet op Arbeid Ongeschiktheid, waar het accent juist lag op wat er níet meer kon.