Het geheel van documenten dat een werknemer indient bij het UWV om voor een WIA-uitkering in aanmerking te kunnen komen.