Minder kosten door sneller Arbeidsdeskundig Onderzoek

Wanneer er in uw bedrijf een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, krijgt u te maken met hoge kosten. Ook de betrokken werknemer lijdt inkomensverlies. Snelle re-integratie is daarom niet alleen goed voor de gezondheid maar ook in het financiële belang van beide partijen. Een vroeg Arbeidsdeskundig Onderzoek kan re-integratie naar passend werk bespoedigen. Dit kan soms al vanaf de 8e week na de ziekmelding.

Stel, u heeft een kapsalon en twee personeelsleden in dienst. Eén van hen krijgt te maken met ernstige allergie verschijnselen. Ze wordt ziek van het werken met de haarverzorgingsproducten in de kapsalon en kan de klanten niet meer helpen. De inkoop en administratie doet u zelf en andere functies dan die van kapster zijn er niet.

Wat kost het?

Het is heel vervelend dat uw werknemer langdurig ziek is, maar ook heel duur. De kosten van een zieke werknemer worden namelijk vaak begroot op zo’n € 250,- per dag of 2,5 keer het salaris, onder te verdelen naar directe en indirecte kosten. De directe kosten zijn onder andere de loondoorbetaling, de kosten van de WIA (die wel tot 10 jaar kunnen doorlopen!) en de kosten voor de arbodienstverlening. Voorbeelden van indirecte kosten zijn de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. Om precies te berekenen wat het verzuim van uw werknemer kost, kunt u de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl.

Twee jaar inspanningsverplichting

Werknemers krijgen in Nederland ruim de tijd om het werk te hervatten. In de Wet Verbetering Poortwachter is de route van ziekmelding naar ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid heel precies uitgestippeld. Uw werknemer krijgt 104 weken de tijd, twee jaar dus, om de oude functie weer op te pakken of om te re-integreren in ander passend werk . Als werkgever heeft u de taak om te helpen in dat proces. U moet faciliteren in passend werk binnen of buiten de eigen organisatie. Dit om te voorkomen dat de werknemer voortaan moet rondkomen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering die veel lager is dan het laatst ontvangen loon.

Arbeidsdeskundige

Rond het 1e ziektejaar komt een arbeidsdeskundige onderzoeken of u én de werknemer genoeg inspanningsverplichtingen leveren. Ook kijkt de arbeidsdeskundige naar wat de bedrijfsarts verwacht qua herstel. Als deze binnen 3 maanden geen volledig herstel voor de eigen functie verwacht dan moet het 2e spoor opgestart worden. Zoeken naar ander werk bij een andere werkgever begint dan pas als de werknemer al 58 weken arbeidsongeschikt is.

Waarom wachten?

Voor uw kapster was het helaas al snel duidelijk dat zij nooit meer zou kunnen werken in de kapsalon. Moet zij dan toch eerst een jaar wachten voordat ze op zoek mag gaan naar ander werk? Dat is toch totaal onnodig en zonde van de wachttijd? U als werkgever heeft dan een jaar lang hoge kosten zonder uitzicht op terugkeer van uw medewerker en voor haar geldt dat hoe langer ze uit het werkproces is, hoe moeilijker het wordt om weer op te starten.

Arbeidsdeskundig Onderzoek na 8e week

Gelukkig kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren wanneer de situatie er om vraagt. Dit mag al in de 8e week na de ziekmelding. Hoe eerder een 2e spoor van start gaat, hoe meer tijd ervoor is binnen die 104 weken. U mag een arbeidsdeskundige inschakelen die samen met de werknemer actief op zoek gaat naar ander werk waarmee weer in het eigen inkomen kan worden voorzien. Daarvan wordt uw kapster (financieel) gelukkiger en u ook. Uiteraard is het inschakelen van een arbeidsdeskundige niet gratis, maar als uw werknemer daardoor sneller nieuw werk vindt, dan scheelt u dat enorm in de kosten. Wilt u meer uitleg over uw specifieke situatie? Bij WerkWegen helpen we u graag.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact